fall

د ويکيسيند لخوا

پښتو[سمول]

لوېدل، غورځېدل، پر ځېدل، وژل كېدل (لكه په جنګ كى)، پرېوتل، پېښېدل، برابرېدل: راتلل، او ښتل،اورېدل. اوريا، لوېده، بربادى، كښېوتنه، (سقوط)، وتنه (له لمبره): تو يېدنه، منى (خزان): ټيټېدنه، لوېدنه، ځوړه، ځړوبى، ځوړ، دلويدو واټن.انګرېزي[سمول]