د کارن خبرې اترې:Abaseen

د ويکيسيند لخوا
Jump to navigation Jump to search

Salamoona ځما پۀ ټـــــــــــــــــــــــــــــــول محفل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام دی دا می کلام دی چه خادم دَ تولو یمه

I'm just check to see how it works.