آرامول

د ويکيسيند لخوا
Jump to navigation Jump to search

[ārāmawә́l] (مص، مت) ۱ـ دمه ورکول، هوساکول ۲ـ کرارول، چوپول، غلی کول