د ډېرو خپلمنځي تړنو مخونه

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۷:۴۵, ۱۶ مې ۲۰۲۱ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. bird‎‏ (۹۷ انټرویکی)
 2. a‎‏ (۹۴ انټرویکی)
 3. tree‎‏ (۸۹ انټرویکی)
 4. father‎‏ (۸۳ انټرویکی)
 5. hand‎‏ (۸۳ انټرویکی)
 6. year‎‏ (۸۳ انټرویکی)
 7. love‎‏ (۸۱ انټرویکی)
 8. moon‎‏ (۸۱ انټرویکی)
 9. August‎‏ (۷۹ انټرویکی)
 10. and‎‏ (۷۸ انټرویکی)
 11. heart‎‏ (۷۸ انټرویکی)
 12. air‎‏ (۷۸ انټرویکی)
 13. bed‎‏ (۷۷ انټرویکی)
 14. animal‎‏ (۷۶ انټرویکی)
 15. an‎‏ (۷۵ انټرویکی)
 16. yellow‎‏ (۷۳ انټرویکی)
 17. ant‎‏ (۷۳ انټرویکی)
 18. banana‎‏ (۷۳ انټرویکی)
 19. Wednesday‎‏ (۷۲ انټرویکی)
 20. abandon‎‏ (۷۲ انټرویکی)
 21. adverb‎‏ (۷۱ انټرویکی)
 22. ball‎‏ (۷۱ انټرویکی)
 23. cloud‎‏ (۷۱ انټرویکی)
 24. tooth‎‏ (۷۰ انټرویکی)
 25. adjective‎‏ (۷۰ انټرویکی)
 26. bank‎‏ (۷۰ انټرویکی)
 27. week‎‏ (۶۹ انټرویکی)
 28. far‎‏ (۶۹ انټرویکی)
 29. fat‎‏ (۶۹ انټرویکی)
 30. family‎‏ (۶۸ انټرویکی)
 31. mountain‎‏ (۶۸ انټرویکی)
 32. all‎‏ (۶۸ انټرویکی)
 33. вода‎‏ (۶۸ انټرویکی)
 34. face‎‏ (۶۷ انټرویکی)
 35. answer‎‏ (۶۷ انټرویکی)
 36. friend‎‏ (۶۷ انټرویکی)
 37. beautiful‎‏ (۶۶ انټرویکی)
 38. am‎‏ (۶۶ انټرویکی)
 39. butterfly‎‏ (۶۶ انټرویکی)
 40. fall‎‏ (۶۶ انټرویکی)
 41. the‎‏ (۶۵ انټرویکی)
 42. sky‎‏ (۶۴ انټرویکی)
 43. Ogos‎‏ (۶۴ انټرویکی)
 44. accept‎‏ (۶۴ انټرویکی)
 45. kind‎‏ (۶۴ انټرویکی)
 46. abdomen‎‏ (۶۴ انټرویکی)
 47. peace‎‏ (۶۴ انټرویکی)
 48. ape‎‏ (۶۳ انټرویکی)
 49. ocean‎‏ (۶۳ انټرویکی)
 50. for‎‏ (۶۲ انټرویکی)

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل