د رسنيو شمار

Jump to navigation Jump to search

د پورته شويو دوتنو اړونده شمارنې. په دې ځای کې د يوې دوتنې يوازې تر ټولو تازه بڼې شاملې شوي. د دوتنو زړې يا ړنگې شوې بڼې په دې شمارنو کې نه دي شاملې شوي.

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۷:۴۵, ۱۶ مې ۲۰۲۱ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

بېټ مپ انځورونه

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۱ (۵۰%)۱۷۱٬۱۶۲ بايټونه (۱۶۷ کيلوبايټ; ۹۷٫۷%)
image/png.png، .apng۱ (۵۰%)۴٬۱۱۵ بايټونه (۴ کيلوبايټ; ۲٫۳۵%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۱۷۵٬۲۷۷ بايټونه (۱۷۱ کيلوبايټ; ۱۰۰%).

ټولې دوتنې

د ټولو دوتنو ټولټال کچه: ۱۷۵٬۲۷۷ بايټونه (۱۷۱ کيلوبايټ).