د گڼو وېشنيزو مخونه

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۸:۲۵, ۷ مې ۲۰۲۱ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. ح‎‏ (۴ وېشنيزې)
 2. ضابط‎‏ (۳ وېشنيزې)
 3. افغان‎‏ (۳ وېشنيزې)
 4. بقا‎‏ (۳ وېشنيزې)
 5. انحطاط‎‏ (۳ وېشنيزې)
 6. استقراء‎‏ (۳ وېشنيزې)
 7. اجتهاد‎‏ (۳ وېشنيزې)
 8. ابعاد‎‏ (۳ وېشنيزې)
 9. نسخ‎‏ (۳ وېشنيزې)
 10. قانع‎‏ (۳ وېشنيزې)
 11. اخفأ‎‏ (۳ وېشنيزې)
 12. اسماعيليه‎‏ (۳ وېشنيزې)
 13. اراضي‎‏ (۳ وېشنيزې)
 14. درس‎‏ (۳ وېشنيزې)
 15. قصر‎‏ (۳ وېشنيزې)
 16. امواج‎‏ (۳ وېشنيزې)
 17. ثبوت‎‏ (۳ وېشنيزې)
 18. ظرفيت‎‏ (۳ وېشنيزې)
 19. سل‎‏ (۳ وېشنيزې)
 20. abdomen‎‏ (۳ وېشنيزې)
 21. محکوم‎‏ (۳ وېشنيزې)
 22. ابلاغول‎‏ (۳ وېشنيزې)
 23. استمراري‎‏ (۳ وېشنيزې)
 24. ناصح‎‏ (۳ وېشنيزې)
 25. ابلاغيه‎‏ (۳ وېشنيزې)
 26. قتل‎‏ (۳ وېشنيزې)
 27. اديان‎‏ (۳ وېشنيزې)
 28. استحصال‎‏ (۳ وېشنيزې)
 29. نفيس‎‏ (۳ وېشنيزې)
 30. اوبڼه‎‏ (۳ وېشنيزې)
 31. اوراق‎‏ (۳ وېشنيزې)
 32. ضايعه‎‏ (۳ وېشنيزې)
 33. اضطراب‎‏ (۳ وېشنيزې)
 34. اتحاديه‎‏ (۳ وېشنيزې)
 35. انتقام‎‏ (۳ وېشنيزې)
 36. ناشر‎‏ (۳ وېشنيزې)
 37. استعلام‎‏ (۳ وېشنيزې)
 38. معروف‎‏ (۳ وېشنيزې)
 39. قلمرو‎‏ (۳ وېشنيزې)
 40. اسم‎‏ (۳ وېشنيزې)
 41. ظلم‎‏ (۳ وېشنيزې)
 42. قطعاً‎‏ (۳ وېشنيزې)
 43. الجزاير‎‏ (۳ وېشنيزې)
 44. احياناً‎‏ (۳ وېشنيزې)
 45. مثال‎‏ (۳ وېشنيزې)
 46. ضامن‎‏ (۳ وېشنيزې)
 47. الله‎‏ (۳ وېشنيزې)
 48. اخلاص‎‏ (۳ وېشنيزې)
 49. آمر‎‏ (۳ وېشنيزې)
 50. نطق‎‏ (۳ وېشنيزې)

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل