بې پايه مخونه

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۰۱:۲۲, ۲۳ اگسټ ۲۰۱۹ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

د دې مخ اوسمهالېدنې ناچارن شوي. په ښکاره توگه د دې ځای اومتوک به نه وي تازه شوي.