ناکارېدلې کينډۍ

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۷:۴۵, ۱۶ مې ۲۰۲۱ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دا مخ هغه ټولې کينډۍ د لړليک په توگه اوډي چې په کوم بل مخ کې نه دي کارېدلي. تر دې مخکې چې کومه کينډۍ ړنگه کړئ نو د نورو مخونو سره تړنې يې وگورئ.

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. کينډۍ:AHD‎‏ (نور تړنونه)
 2. کينډۍ:ARchar‎‏ (نور تړنونه)
 3. کينډۍ:Accesskey-addsection‎‏ (نور تړنونه)
 4. کينډۍ:Accesskey-anontalk‎‏ (نور تړنونه)
 5. کينډۍ:Accesskey-anonuserpage‎‏ (نور تړنونه)
 6. کينډۍ:Accesskey-article‎‏ (نور تړنونه)
 7. کينډۍ:Accesskey-contributions‎‏ (نور تړنونه)
 8. کينډۍ:Accesskey-currentevents‎‏ (نور تړنونه)
 9. کينډۍ:Accesskey-delete‎‏ (نور تړنونه)
 10. کينډۍ:Accesskey-edit‎‏ (نور تړنونه)
 11. کينډۍ:Accesskey-emailuser‎‏ (نور تړنونه)
 12. کينډۍ:Accesskey-help‎‏ (نور تړنونه)
 13. کينډۍ:Accesskey-history‎‏ (نور تړنونه)
 14. کينډۍ:Accesskey-login‎‏ (نور تړنونه)
 15. کينډۍ:Accesskey-logout‎‏ (نور تړنونه)
 16. کينډۍ:Accesskey-mainpage‎‏ (نور تړنونه)
 17. کينډۍ:Accesskey-move‎‏ (نور تړنونه)
 18. کينډۍ:Accesskey-mycontris‎‏ (نور تړنونه)
 19. کينډۍ:Accesskey-mytalk‎‏ (نور تړنونه)
 20. کينډۍ:Accesskey-portal‎‏ (نور تړنونه)
 21. کينډۍ:Accesskey-preferences‎‏ (نور تړنونه)
 22. کينډۍ:Accesskey-protect‎‏ (نور تړنونه)
 23. کينډۍ:Accesskey-randompage‎‏ (نور تړنونه)
 24. کينډۍ:Accesskey-recentchanges‎‏ (نور تړنونه)
 25. کينډۍ:Accesskey-recentchangeslinked‎‏ (نور تړنونه)
 26. کينډۍ:Accesskey-sitesupport‎‏ (نور تړنونه)
 27. کينډۍ:Accesskey-specialpage‎‏ (نور تړنونه)
 28. کينډۍ:Accesskey-specialpages‎‏ (نور تړنونه)
 29. کينډۍ:Accesskey-talk‎‏ (نور تړنونه)
 30. کينډۍ:Accesskey-undelete‎‏ (نور تړنونه)
 31. کينډۍ:Accesskey-unwatch‎‏ (نور تړنونه)
 32. کينډۍ:Accesskey-upload‎‏ (نور تړنونه)
 33. کينډۍ:Accesskey-userpage‎‏ (نور تړنونه)
 34. کينډۍ:Accesskey-viewsource‎‏ (نور تړنونه)
 35. کينډۍ:Accesskey-watch‎‏ (نور تړنونه)
 36. کينډۍ:Accesskey-watchlist‎‏ (نور تړنونه)
 37. کينډۍ:Accesskey-whatlinkshere‎‏ (نور تړنونه)
 38. کينډۍ:All messages‎‏ (نور تړنونه)
 39. کينډۍ:All system messages‎‏ (نور تړنونه)
 40. کينډۍ:Archive for converted LQT page‎‏ (نور تړنونه)
 41. کينډۍ:Archive for converted wikitext talk page‎‏ (نور تړنونه)
 42. کينډۍ:DIRMARK‎‏ (نور تړنونه)
 43. کينډۍ:FlowMention‎‏ (نور تړنونه)
 44. کينډۍ:Gnunote‎‏ (نور تړنونه)
 45. کينډۍ:LQT Moved thread stub converted to Flow‎‏ (نور تړنونه)
 46. کينډۍ:LQT page converted to Flow‎‏ (نور تړنونه)
 47. کينډۍ:LQT post imported with different signature user‎‏ (نور تړنونه)
 48. کينډۍ:LQT post imported with supressed user‎‏ (نور تړنونه)
 49. کينډۍ:Navbox‎‏ (نور تړنونه)
 50. کينډۍ:Sitesupportpage‎‏ (نور تړنونه)

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل