تر ټولو زاړه مخونه

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۰۱:۱۳, ۸ مې ۲۰۲۱ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

Updates for this page are running twice a month.

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. /2007‎‏ (۰۵:۴۲, ۷ جنوري ۲۰۰۷)
 2. /جنوري‎‏ (۱۱:۰۷, ۸ جنوري ۲۰۰۷)
 3. ويکي سيند:د نن ورځې وييکه/جنوري 11‎‏ (۱۴:۱۲, ۱۴ جنوري ۲۰۰۷)
 4. ويکي سيند:د نن ورځې وييکه‎‏ (۱۶:۲۷, ۳ فبروري ۲۰۰۷)
 5. ويکي سيند:د نن ورځې وييکه/جنوري 15‎‏ (۱۲:۰۸, ۲۷ جنوري ۲۰۰۸)
 6. /فبروري‎‏ (۱۲:۱۲, ۲۷ جنوري ۲۰۰۸)
 7. ويکي سيند:د نن ورځې وييکه/Recycled pages//جنوري‎‏ (۱۲:۲۳, ۲۷ جنوري ۲۰۰۸)
 8. آرپوهه‎‏ (۱۴:۴۹, ۷ مې ۲۰۰۸)
 9. Monobook.css‎‏ (۱۱:۲۲, ۱۳ مارچ ۲۰۰۹)
 10. اوښبه‎‏ (۰۲:۵۹, ۴ جنوري ۲۰۱۰)
 11. کړکيسه‎‏ (۰۶:۰۱, ۴ جنوري ۲۰۱۰)
 12. ژوندليک‎‏ (۲۳:۴۱, ۴ جنوري ۲۰۱۰)
 13. کټوۍ‎‏ (۰۷:۴۸, ۲۳ مې ۲۰۱۰)
 14. کوڅۍ‎‏ (۰۷:۴۹, ۲۳ مې ۲۰۱۰)
 15. ‌ډنډ‎‏ (۰۸:۰۶, ۲۳ مې ۲۰۱۰)
 16. اړخ‎‏ (۰۹:۱۴, ۲۳ مې ۲۰۱۰)
 17. ترخه زړى‎‏ (۲۰:۱۶, ۶ جون ۲۰۱۰)
 18. ويکي سيند:د نن ورځې وييکه/خونديځ‎‏ (۱۴:۵۲, ۱۴ جون ۲۰۱۰)
 19. اوه لس‎‏ (۱۴:۵۶, ۲۲ ډيسمبر ۲۰۱۰)
 20. کپند‎‏ (۲۲:۱۸, ۴ جنوري ۲۰۱۱)
 21. اووم‎‏ (۲۲:۲۲, ۵ جنوري ۲۰۱۱)
 22. انټرنټ‎‏ (۲۲:۲۸, ۵ جنوري ۲۰۱۱)
 23. اوښه‎‏ (۲۳:۱۰, ۱۵ مارچ ۲۰۱۱)
 24. آر و رښتيني ژبني توکمونه‎‏ (۲۳:۱۶, ۱۲ اپرېل ۲۰۱۱)
 25. اټكلبڼه‎‏ (۱۶:۴۷, ۱۳ جولای ۲۰۱۱)
 26. اټكلشمېر‎‏ (۱۷:۰۱, ۱۳ جولای ۲۰۱۱)
 27. آر پورويى‎‏ (۱۵:۴۰, ۱۴ جولای ۲۰۱۱)
 28. اډانيز‎‏ (۱۵:۴۳, ۱۴ جولای ۲۰۱۱)
 29. اروالېږد‎‏ (۰۹:۳۸, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 30. آره ويي بڼه‎‏ (۰۹:۴۶, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 31. اړپېچن‎‏ (۱۰:۴۲, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 32. اړتياوړ‎‏ (۱۰:۵۴, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 33. اړخن‎‏ (۱۰:۵۵, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 34. اړوندي پوړ‎‏ (۱۲:۰۸, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 35. اړه تړه‎‏ (۱۲:۱۰, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 36. اړيكتړونونه‎‏ (۱۲:۱۶, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 37. اړيك خپلواك‎‏ (۱۲:۱۸, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 38. اړيك كړول‎‏ (۱۲:۲۲, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 39. اړيكلار‎‏ (۱۲:۲۴, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 40. اړيكن‎‏ (۱۲:۲۹, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 41. اړيكى‎‏ (۱۲:۳۶, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 42. اړين‎‏ (۱۲:۳۷, ۱۵ جولای ۲۰۱۱)
 43. انځور څېره‎‏ (۱۲:۱۵, ۲۰ جولای ۲۰۱۱)
 44. انځورل‎‏ (۱۳:۲۵, ۲۰ جولای ۲۰۱۱)
 45. انځور ليك‎‏ (۱۳:۲۷, ۲۰ جولای ۲۰۱۱)
 46. انځورواله‎‏ (۱۳:۳۱, ۲۰ جولای ۲۰۱۱)
 47. اندپوهيز‎‏ (۲۱:۵۷, ۲۰ جولای ۲۰۱۱)
 48. انددود‎‏ (۲۱:۵۹, ۲۰ جولای ۲۰۱۱)
 49. اندنه‎‏ (۲۲:۰۴, ۲۰ جولای ۲۰۱۱)
 50. اندوړ‎‏ (۲۲:۰۵, ۲۰ جولای ۲۰۱۱)

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل